top of page

درباره ما

کمک بشردوستانه یک سازمان غیرانتفاعی ثبت شده است که به خانواده های فقیر کمک های بشردوستانه می کند.

من

تلاش برای زندگی توسط گروهی الهام گرفته از برابری و عدالت انجام می شود. تیم و داوطلبان ما در قلب جامعه شما هستند تا به شما در ایجاد تغییر کمک کنند.

سازمانی قابل اعتماد توسط مردم افغانستان

هدف ما

هیچ کس نباید از غذا ، آب ، سرپناه ، سلامتی و آموزش محروم شود

FL-30-08-2020-06-52-16.JPG
Our Mission
FL-30-08-2020-06-52-06.JPG

دیدگاه ما

یافتن راه حل دائمی برای مستحق ترین ، نیازمندترین

Tropical Leaves

اکنون کمک کنید

bottom of page